Oikeusjärjestelmä lähtee siitä, että jokainen voi itse valita omat valintansa. Suulliset sopimukset ovat periaatteessa yhtä pitäviä kuin kirjallisetkin, mutta riitatilanteessa on vaikeata todistaa sovitut asiat jollei kirjallista sopimusta ole tehty. Kirjallinen sopimus antaa myös tukea muistille kaikille osapuolille.

Toimisto suosittaa siksi, että kaikki erilaiset sopimukset tehtäisiin kirjallisena. Toimisto auttaa ja neuvoo tässäkin asiassa.