Oikea yhtiömuodon valinta antaa elinkeinontoiminnalle paremmat mahdollisuudet sujuvaan hallintoon. Yhtiömuoto vaatii tarkan selonteon eri yhtiömiesten asemasta yhtiössä. Yhtiömuoto vaikuttaa yhtiömiesten mahdollisuuksiin käyttää elinkeinotoiminnasta saatuja tuloja, verotukseen ja hallintoon.

Toimisto voi auttaa oikean yhtiömuodon valinnassa ja laatia tarvittavia asiakirjoja.