Arbetsrätt

Ett gott förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare ger goda förutsättningar för ett gott arbetsresultat och god lönsamhet. För detta behövs ett väl genomtänkt arbetsavtal som på ett riktigt sätt beaktar båda parternas intressen ifall avtalet någon gång måste brytas.

Byrån kan stå till tjänst med råd och anvisningar för upprättande av arbetsavtal och under anställningsförhållandet samt vid uppsägning.