Vår rättsordning utgår ifrån att varje individ i de flesta fall själv får välja sina lösningar. Muntliga överenskommelser är i princip lika giltiga som skriftliga, men då tvist uppstår är det svårt att bevisa vad som överenskommits ifall man inte gjort ett skriftligt avtal. Ett skriftligt avtal utgör ocskå ett bra stöd för minnet i samröre mellan olika intressenter.

Byrån rekommenderar därför att alla de olika skiftande avtal man gör, helst görs skriftligt samt bistår med hjälp och anvisningar.