Att välja rätt bolagsform för näringsverksamheten ger bättre förutsättningar för smidig administration. Bolagsavtal kräver noggrann genomgång av de olika bolagsmännens intressen i bolaget. Bolagsformen inverkar på bolagsmännens möjlighet att disponera inkomsten från näringsverksamheten, på skattebehandlingen och på administrationen.

Byrån kan bistå vid val av rätt bolagsform och upprätta nödvändiga handlingar.