I livets alla skeden, från vaggan till graven, uppstår situationer där man måste välja lösningar som passar för ögonblicket, för att bevaka sina rättigheter. Fördelningen av förmögenheter mellan familjernas olika medlemmar, planering av egendomsförhållanden inom äktenskapet, delning av egendom vid skilsmässor och efter dödsfall, upprättande av äktenskapsförord och testamenten och förvaltande av egendom för omyndiga behöver alla sina speciella lösningar, som byrån kan bistå med.