Nybyggen kräver ibland bildande av fastigheter. Jordbruks- och skogsfastigheter kan behöva delas i samband med arvsskiften eller för att skapa bättre säljbara enheter. Byggande av större anläggningar kräver en anpassning till miljön, och de kringliggande fastigheterna behöver bevaka sina rättigheter vid sådana utbyggnader för att åstadkomma en rätt proportion mellan fabriker och privatpersoner.

Byrån kan bidra till att anpassa de olika intressena till varandra och bevaka de olika parternas rättigheter i utvecklingen av sammhället.