Juristbyrå Anders Boström bildades i november 1993. Byråns målsättnig är att hjälpa folk till rätta med sina juridiska problem med betoning på preventiv rådgivning. En balanserad lösning som tillvaratar de olika parternas intresse med respekt för varandras rättigheter ger en god bas för samröre människor och bolag emellan.

Byråns devis är: "Vänskap uppstår endast ur ömsesidig respekt."