Insolvens löses bättre genom företagssanering ifall bolaget kan uppvisa långsiktig lönsamhet. Borgenärerna får vid lyckad företagssanering mera betalning på sin fordran än vid konkurs och företagaren behåller sin verksamhet.

Byrån rekommenderar därför en granskning av bolagets möjlighet till företagssanering istället för att driva bolaget i konkurs. Byrån har kunnat medverka till framgångsrika saneringar.