• Född 19/4 1949 i Jakobstad.
 • Student vid Helsingfors Svenska Normallyceum 1970.
 • Juris kandidat, Helsingfors 27/5 1976.
 • Vice häradshövding 20/12 1977.
 • Tf extraordinarie fiskal vid Vasa hovrätt 1976. Justitierådman vid Jakobstads rådstuvurätt 1978-93, tf borgmästare 1988-93.
 • Jurist vid bygnadsinspektionen i Jakobstad 1979-84.
  Sekreterare vid byggnadsnämnden i Jakobstad 1981-84.
 • Juristbyrå Anders Boström 1993-.
 • Aktiva språk: svenska, finska, engelska.
  Passiva språk: tyska, franska.